Інформація про наявність вільних місць.

Вакансії

Статут школи

Свідоцтво про атестацію

Освітні програми. План роботи школи

Стратегія розвитку закладу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості

Територія обслуговування та умови прийому до школи

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Система шкільного моніторингу якості знань

Ліцензований обсяг

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Штатний розпис

Бюджетне фінансування

Закупівлі

Звіт керівника

Умови доступності закладу для навчання дітей з ООП

Перелік освітніх та інших послуг