Інформація про наявність вільних місць.

Вакансії

Статут ліцею

Свідоцтво про атестацію

Освітні програми. План роботи ліцею

Стратегія розвитку ліцею.

Рішення про перейменування закладу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості (2023)

Територія обслуговування та умови прийому до школи

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу (2023)

Система шкільного моніторингу якості знань

Ліцензований обсяг

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Штатний розпис…>>> (2024)

Бюджетне фінансування

Закупівлі

Звіт керівника

Умови доступності закладу для навчання дітей з ООП

Перелік освітніх та інших послуг

Атестація педагогічних працівників (2024)