Концепція профільного навчання

Проект

«Концепція розвитку та функціонування закладу з вивченням мови та традицій єврейського народу в перспективі 5 років за період 2016-2021 років. Створення громадсько-активної школи майбутнього»

Концепція розвитку школи як статичної організації, що існує в режимі функціонування, поступово нівелюється. Посилення взаємодії школи та соціуму, налагодження комунікаційних, функціональних, творчих зв’язків між школою та соціальними інститутами з метою забезпечення якісної освіти учнів визначають необхідність запровадження нової інноваційної соціально-педагогічної системи. І сьогодні керівництво такою динамічною системою, як школа, вимагає ретельного планування. Глибоко продуманий, змістовний, чіткий, конкретний, з близькою, середньою та віддаленою перспективою, план роботи школи є тим документом, що визначає обличчя, стиль школи, та як маршрутна карта, відображає систему діяльності шкільного колективу.
Планування буде лише тоді ефективним, коли всі його складові будуть утворювати певну систему.
Планування дає можливість педагогічному колективу вийти на більш високий рівень організації навчально-виховного процесу, системно реалізовувати стратегію постійного зростання.
Концепція розроблена з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі.

Мета проекту:

    Створення сучасного ефективного освітнього середовища, спрямованого на пошук та впровадження ефективних способів розкриття, вдосконалення та реалізації творчого потенціалу дитини через навчання, національне виховання, сім’ю, громаду.

 

Завдання навчального закладу:

– підвищити якість освітніх послуг у відповідності з вимогами освітніх Державних стандартів та формувати високий рівень компетенцій педагогічного та учнівського колективів;
– забезпечити права дітей на вибір видів і форм діяльності, створити оптимальні умови для виявлення та розвитку творчої обдарованості кожного та ситуацію успіху в процесі навчання для кожної дитини на кожному уроці;
– розвивати досвід партнерства, волонтерства , самоврядування;
– забезпечити позитивний імідж навчального закладу.

Місія школи:

    Кожна дитина талановита, допоможемо їй бути успішною. Виховати конкурентоздатну, соціально адаптовану та громадсько зорієнтовану особистість, яка успішно займе своє місце в житті.

   Наша школа сьогодні духовний освітній центр, де учні, вчителі та батьки повертаються до своїх національних витоків, де вся шкільна родина звикла разом відмічати єврейські та державні свята, допомагати один одному, вчити толерантному та шанобливому ставленню до будь-якої культури, традицій та створювати умови для всебічного розвитку дитини.

 

Анотація:

    Даний проект розвитку містить чіткий перелік завдань, які ставить перед собою колектив школи на найближчі 5 років 2016-2021, спираючись на результати досліджень думки учасників навчально-виховного процесу. Ми прагнемо, щоб школа стала місцем емоційно-психологічної захищеності та душевного комфорту особистості, місцем, де формується громадянська зрілість, соціальна відповідальність за свою роль у національно-культурному відродженні України, де розвиваються інтелектуальна, емоційно-вольова, психічна сфери особистості.

 

Основні сфери, що потребують стратегічних змін:

1. Навчальна робота – використання ефективних моделей і технологій роботи з дітьми, надання якісних освітніх послуг, підвищення результатів навчальних досягнень учнів.
2. Виховна робота – формування активної життєвої позиції, виховання патріотизму.
3. Розвиток матеріально-технічної бази школи – up-grade та перехід на мультимедійну техніку 4 покоління.
4. Партнерство та співпраця з громадою.

 

План дій з досягнення результатів:

   У ході втілення даного плану розвитку повинні бути реалізовані наступні проекти:
1. Проект «Талановита дитина» ( координатор – Рогінська О.В., заступник з НМР), спрямований на розвиток творчого потенціалу дітей.
2. Проект «Якісна освіта» ( координатор – Нагайчук Д.В., Килимник Г.Д.), що має на меті використання ефективних моделей і технологій роботи з дітьми, надання якісних освітніх послуг, високий рівень навчальних досягнень учнів.
3. Проект «Національна самоідентифікація» (координатор – Любарева С.І., кафедра юдаїки), який передбачає набуття досвіду партнерства, волонтерства, зростання загальної національної культури учасників навчально-виховного процесу, орієнтований на формування активної життєвої позиції, виховання патріотизму.
4. Проект «Яхад» (координатор – Цуркан Л.П.) – реалізація та зміцнення зв’язків між школою та громадськими організаціями.

 

Джерела фінансування:

   План розвитку школи фінансуватиметься за рахунок:
– бюджетних коштів управління освіти;
– коштів спонсорів і партнерів школи;
– благодійних добровільних внесків батьків,
– інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

Очікуванні результати виконання плану розвитку школи:

1. Зросте позитивний імідж школи.
2. Рівень знань, успішність учнів та загальної культури учасників навчально – виховного процесу підвищиться.
3. Зросте кількість учнів, свідомо зайнятих суспільно – корисною діяльністю, волонтерством.
4. Збільшиться кількість вчителів, які втілюють ідею гуманної педагогіки.
5. Зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя.
6. Зросте рівень матеріально – технічної бази школи.

Залишити відповідь